Tri State Tour 2017-2018 Stop

Results

# Country Name $(US)
  • 1 USA Mark Alicea 470
  • 2 USA Frank Sieczka 270
  • 3 USA Pashk Gjini 170
  • 4 USA Mike Mele 100
  • 5 USA Jowen Pichardo 60
  • 5 MAC Mac Jankov 60
  • 7 USA Matt Klein 40
  • 7 USA Michelle Brotons 40

Latest Tour Winners

The Billiards Buzz

Online magazine