Tri State Tour 2018-2019 Stop

Results

# Country Name $(US)
  • 1 USA Manuel Gomez 700
  • 2 Luis LaPuente 400
  • 3 USA Eugene Ok 270
  • 4 USA Luis Jimenez 160
  • 5 USA Mike Strassberg 100
  • 5 USA Pashk Gjini 100

Latest Tour Winners

The Billiards Buzz

Online magazine