Results
# COUNTRY NAME US.$
1 TPE KO Pin-Yi 14,649
2 TPE YANG Chin-Shung 7,324
3 TPE CHANG Yu-Lung 2,929
3 TPE KO Ping-Chung 2,929
5 CHN WU Jia-Qing 1,464
5 CHN DANG Jin-Hu 1,464
5 TPE CHANG Jung-Lin 1,464
5 TPE WU Kun Lin 1,464
9 CHN FAN Zhi-Song 732
9 TPE CHENG Yu-Hsuan 732
9 TPE LO Li Wen 732
9 TPE FU Che-Wei 732
9 TPE CHANG Chih-Yang 732
9 CHN KONG De Jing 732
9 GARCIA Roland 732
9 IRI ALI Maghsoud 732
17 LIU Ri Teng 292
17 CHN PHONE Myint-Kyaw 292
17 BIH PEHLIVANOVIC Sanjin 292
17 CHN XU Xiao Zong 292
17 TPE HSIEH Chia-Chen 292
17 CHN LIU Haitao 292
17 CHN XIANG Han Hao 292
17 PHI DE LUNA Jeffrey 292
17 CHN WANG Can 292
17 TPE XU Ru Ian 292
17 HKG ANSEN Lo 292
17 TPE KANG Ting-Chang 292
17 TPE KE Bing-Han 292
17 TPE TANG Ching Ting 292
17 TPE LEE Kun-Fang 292
17 ZHU Xi He 292