2003 IBC-JBC Japan Cup Results

PlaceNamePrize Money
1Hiroshi Takenaka1,200,000 yen
2Terukazu Mukai500,000 yen
3Kiyoshi Suzuki200,000 yen
3Yoshiyuki Niwa200,000 yen
5Tetsu Haraguchi130,000 yen
5Kenji Hanatani130,000 yen
5Go Takami130,000 yen
5Muneyasu Suzuki130,000 yen
9Tomotaka Monzaki100,000 yen
9Takashi Masubuchi100,000 yen
9Jyunsuke Inoue100,000 yen
9Daisuke Sakai100,000 yen
13Taiki Yurino100,000 yen
13Akiyoshi Shimokawa100,000 yen
13Masayuki Shimada100,000 yen
13Masahiro Yamaguchi100,000 yen
17Manabu Mori50,000 yen
17Masafumi Mochizuki50,000 yen
17Takuya Kinoshita50,000 yen
17Nobuyuki Nakajima50,000 yen
17Takayoshi Torii50,000 yen
17Kiminori Takemoto50,000 yen
17Shintaro Sugaya50,000 yen
17Shinji Oikawa50,000 yen