China Open Winding Down

The China Open is down to the last eight men and the final two women. Here are the round by round results:

MEN:
First Round

Li Hewen d Chang Yu Lung 11-9
Do hoanq Quan d. Oi Naoyuki 11-10
Chu Bing Jie d Denis Grabe 11-8
Dennis Orcullo d Jeffrey Ignacio 11-4
Albin Ouschan d. Ko Ping Chun 11-7
Mateusz Sniegocki d Do Thekien 11-6
Hsu Kai Lun d Jason Klatt 11-7
Lee Van Corterza d Chang Jun Lin 11-7
Warren Kiamco d Aloysius Yapp 11-9
John Morra d. Marc Bijisterbosch 11-8
Fu Che Wei d. Niels Feijen 11-8
Fu Jianbo d. Dang Jing Hu 11-8
Wu Jiaqing d. Nikos Ekonomopoulos 11-10
Nick van den Berg d. Wang Can 11-10
Mika Immonen d. Francisco Diaz 11-7
Darren Appleton d. Carlo Biado 11-4

Second Round

Do Hoang Quan d Li Hewen 11-6
Chu Bing Jie d. Dennis Orcullo 11-4
Albin Ouschan d. Mateuz Sniegocki 11-8
Lee Van Corteza d. Hsu Kai Lun 11-7
John Morra d Warren Kiamco 11-9
Fu Jianbo d Fu Che Wei 11-6
Nick van den Berg d Wu Jiaqing 11-8
Mika Immonen d. Darren Appleton 11-5

Third Round

Chu Bing Jie d. Do Hoang Quan 11-5
Albin Ouschan d Lee Van Corteza 11-6
John Morra d. Fu Jianbo 11-10
Nick van den Berg d. Mika Immonen 11-7

LADIES
First Round

Kelly Fisher d Liu Shasha 9-2
Chen Siming d. Chou Chieh Yu 9-4
Fu Xiao d. Angeline Ticoalu 9-0
Kim Ga Young d. Jasmin Ouschan 9-5
Chen Ho Yun d Wei Tzu Chien 9-4
Lin Yuan Chun d Guo Siting 9-5
Han Yu d Bai Ge 9-4

Second Round

Chen Siming d Kelly Fisher 9-5
Fu Xiao Fang d Liu Yi Chen 9-7
Kim Ga Young d Chen Ho Yun 9-6
Han Yu d. Lin Yuan Chun 9-3

Round Three

Fu Xiao Fang d Chen Siming 9-4
Kim Ga Young d Han Yu 9-3

We will bring you the final results as they come in.