Arizona Women's Billiards Tour 2017 Stop 1

Photos courtesy of AzB Staff