2021 International 9-Ball Open Day Four

Photos courtesy of Karl Kantrowitz