2021 International 9-Ball Open Day Five

Photos courtesy of Karl Kantrowitz