Ming Ng

"Empress" Ming Ng Nickname
11-25 Birthdate
USA Country