Results
# COUNTRY NAME US.$
1 USA LIO Ada 1,400
2 USA TOOLSEE Bryan 950
3 USA KLEIN Matt 650
4 HOSANG Geovani 400
5 USA RAGOONANAN Rikki 250
5 USA CARRASCO Erick 250
7 USA CURTI Jim 200
7 USA SALMON John 200
9 USA DAYRIT Ryan 150
9 USA OSIPOV Alex 150
9 USA GUTIERREZ Jim 150
9 USA MCGINNIS Dan 150
13 YU Amu Yue 100
13 GERONIMO Sean 100
13 USA ZAMORA Mark 100
13 WATANABE Max 100
17 HO Jeffrey 80
17 USA HARRICHARAN Matthew 80
17 USA PANZARELLA Mike 80
17 USA TANIYAMA Akiko 80
17 ESTEVEZ Jose 80
17 SAIKI Naoko 80
17 USA CHAU Kanami 80
17 USA CELAJ Mio 80