Tri State Tour 2013-2014 Stop 13

Results

# Country Name $(US)
  • 1 USA Meshak Daniel 900
  • 2 JAM Rhys Chen 580
  • 3 USA Keith Diaz 350
  • 4 Akbar Karmoddien 230
  • 5 Eddie Perez 140
  • 5 USA Rich Anderson 140
  • 7 George Poltorak 100
  • 7 USA Tony Ignomirello 100

Latest Tour Winners

The Billiards Buzz

Online magazine