Results
# COUNTRY NAME US.$
1 TPE CHANG Jung-Lin 14,649
2 TPE LIU Zheng-Jie 7,324
3 TPE CHENG Yu-Hsuan 2,929
3 CHN AO Hong Ming 2,929
5 CHN MI Le 1,464
5 PHI DE LUNA Jeffrey 1,464
5 TPE LEE Kun-Fang 1,464
5 CHN KONG De Jing 1,464
9 TPE YU Lixi 732
9 CHN ZHENG Xiao Huai 732
9 TPE LO Li Wen 732
9 TPE YANG Chin-Shung 732
9 CHN FU Jian-Bo 732
9 PHI VILLAFUERTE Oliver 732
9 CHN XIANG Han Hao 732
9 CHN PHONE Myint-Kyaw 732
17 TPE FU Che-Wei 292
17 CHN FAN Zhi-Song 292
17 CHN ZHOU Long 292
17 CHN WANG Ming 292
17 CHN XU Xiao Zong 292
17 KOR LEE Jun Ho 292
17 TPE CHAO Rong Hua 292
17 TPE KO Ping-Chung 292
17 TPE TANG Ching Ting 292
17 TPE CHAO Shin Fan 292
17 CHN ZHU Shu Ming 292
17 CHN CHEN Shuang Yu 292
17 CHN LIU Haitao 292
17 CHN XUE Zhen Qi 292
17 CHN CHU Bing Jie 292
17 TPE WU Kun Lin 292